27.02. - 7. Међународна енергетска конференција

Како би се стручна и научна јавност упознала са најновијим енергетским трендовима и технологијама 24.02.2017. године у хотелу Westin у Загребу, одржана је 7. међународна енергетска конференција о биомаси и обновљивим изворима енергије.


Основни циљ конференције је да се утврде трендови, упознају нове технологије и иновације али и одговорност за провођење постојећих и доношење нових законских оквира како би се повећало искориштавање обновљивих извора енергије дрвне биомасе.
Климатски Споразум из Париза је врло ригорозан јер предвиђа смањење емисија CO2 од 40% до 2030. године те потпуно напуштање фосилних горива до 2050. године. Ревидирана EU Директива обновљивих извора енергије, објављена у енергетском пакету тзв. чисте енергије, садржи много нових приједлога и могућности, које још нису све истражене.
На конференцији су били присутни и представници ЈПШ „Шуме РС“.

Више на www.wood-energy.info.