17.02. - Потписани уговори о испоруци ШДС за прву половину 2017. годину

Данас су у Бањалуци потписани уговори о испоруци шумских дрвних сортимената  за прву половину 2017. године, између ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац  и купаца - финалних и полуфиналних прерађивача који имају одгођено плаћање на 90 дана и који имају одгођено плаћање на 60 дана.


Испред Јавног предузећа уговоре су потписали директор Јавног предузећа Ристо Марић, извршни директор за комерцијалне послове Славен Гојковић и директори шумских газдинстава са представницима дрвопрерађивача.
Купци који имају одлођено плаћање до 30 дана уговоре ће потписивати у шумским газдинствима који ће након тога бити достављени на овјеру у Дирекцију Јавног предузећа.
Приликом уговарања количина, приоритет у испоруци имају они дрвопрерађивачи који имају већи степен финализације.
ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' ће и ове године настојати да се испорука ШДС врши у складу са условима из потписаних уговора, што ће првенствено зависити од поштивања одредби уговора.