5.2. - Сарадња између ''Шума РС '' и Цивилне заштите

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ- Меморандум о сарадњи између ЈПШ''Шуме РС '' и Републичке управе цивилне заштите Рeпублике Српске                                               

ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац и Републичка управа цивилне заштите, потписали су данас у Бањалуци  Меморандум о сарадњи, а у складу с Планом Владе Републике Српске о активностима у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном постору Републике Српске.

Циљеви  сарадње, првенствено су цјеловито отклањање опасности од мина и неексплодираних средстава на подручјима чији је корисник Јавно предузеће, као и унапређење мјера заштите шума од пожара.
Меморандум о сарадњи испред Јавног предузећа потписао је в.д. директора Ристо Марић, а испред Републичке управе цивилне заштите, директор Весељко Елез.
У току 2015. године на нивоу Предузећа укупно је евидентирано  179 шумска пожара, а укупна опожарена површина је 6067 ha. Директна штета је 741890 КМ. Физиолошка оштећења на дрвној маси евидентирана су на 32324 m³. Тотално је уништено 21653  m³ дрвне масе.
Најчешћи узрок пожара је људски фактор био он намјеран или због непажње (паљење стрњишта и суве траве на приватним парцелама, или пак ложење ватре у шуми).                                                                        
Број и врста шумских пожара као и штете настале дејством ватре различите су од године до године и зависе прије свега од временских прилика и конфигурације терена гдје су се шумски пожари јавили. Понекад су еколошке штете много много веће од директних штета

 

Нови документи

16. Dec 19
Позив за достављање понуда здравствене услуге 11.24/0905-579/19 од 16.12.2019. године ШГ 'Клековача-Потоци'
16. Dec 19
Одлука о избору најповољније понуде за уступање услуга на износу просторног дрвета ШГ 'Лисина'
13. Dec 19
Одлука о избору најповољније понуде за уступање услуга сјече и израде шдс, као и привлачења шдс трактором на територији ШГ 'Рибник'
13. Dec 19
Одлука о избору најповољнијих понуда за уступање услуга на сјечи, изради и привлачењу шдс на подручју ШГ 'Клековача-Потоци'
13. Dec 19
30 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Клековача-Потоци'
13. Dec 19
06 План набавки за 2020.годину за потребе ШГ 'Добој'
13. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.24/0205-545/19 од 12.12.2019. ШГ 'Клековача-Потоци'
12. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.12/0904-232/19 од 12.12.2019. ШГ 'Ботин'
12. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.16/0203-234/19 од 12.12.2019. ШГ 'Сјемећ'
12. Dec 19
Позив за услуге у шумарству број: 11.25/0608-69/19 од 12.12.2019. ШГ 'Трескавица'