21.3. - Данас је Свјетски дан шума !

Није случајно да је Свјетски дан шума и први дан прољећа. У старом Риму 21. март је значио почетак нове године, а Келти су га славили као ускрснуће Сунца. То је био дан буђења, стварања и рађања природе.
Организација УН за храну и пољопривреду 1971. године, прогласила је 21. март Свјетским даном заштите шума како би подигла свијест о важности свих шума и стабала не само у шуми него и ван шуме, за корист садашњих и будућих генерација.

На Свјетски дан шума, сви треба да промовишемо еколошке вриједности шуме, њен значај за живот човјека и генерација које долазе. Свијест о значају шуме треба почети развијати код најмлађих становника да би у будућности могли успјешно могли да заштитимо природна богатсва.
Шумарство је значајна привредна грана у Републици Српској, па су самим тим и огромни притисци на природно богатсво. Природним богатством треба управљати на начин који промовише еколошки одговорно, друштвено корисно и економски одрживо газдовање шумама.
Много је проблема с којима се Јавно предузеће свакодневно сусреће у току редовних активности и извршавања планских задатака.
Проблеми везани за заштиту шума су: појава сушења шума чему су узрок климатске промјене, што за посљедицу има појаву градације штеточина и биљних болести; шумски пожари; посљедице поплава из 2014. године, и бесправне сјече.
Послови на заштити шума од бесправних сјеча и бесправног присвајања шума и шумског земљишта, од пожара, биљних болести, штетних инсеката и од штетног дјеловања дивљачи и стоке, заслужују посебну пажњу и траже сталну мобилност и одговорност у њиховом извршавању.

Нови документи

23. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-3302/19 од 13.09.2019. ШГ 'Рибник' исправка 23.09.
23. Sep 19
Оглас лицитација шдс ШГ 'Рибник' 23.09.
20. Sep 19
08. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец август 2019. године
19. Sep 19
Упутство за кориштење и евиденцију властите потрошње, малопродаје шдс, продаје шдс физичким лицима на камионском путу и огревног дрвета за раднике ЈП
19. Sep 19
Упутство за реализацију огревног, целулозног и рудног дрвета, трупаца четинара и ситног техничког дрвета у малопродаји
19. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 02-1601/19 од 19.09.2019. ШГ 'Лисина'
19. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-2797/19 за 18.09.2019.год. ШГ 'Горица'
19. Sep 19
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку канцеларијског материјала ЦГК
17. Sep 19
1172-1-3-66-3-801-19
17. Sep 19
02-1419-2-19