18.04. - Успјешна реализација пројекaта

Успјешна реализација пројекaта: „Тестирање најквалитетнијих провенијенција храста лужњака у циљу реинтродукције врсте“ и „Тестирање брзорастућих клонова топола за производњу биомасе.
Захваљујући интензивној сарадњи пројектног тима са Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци и ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац, пројекти ''Тестирање брзорастућих клонова тополе за производњу биомасе'' и ''Тестирање најквалитетнијих провенијенција храста лужњака у циљу реинтродукције врсте'' успјешно се приводе крају у својој првој фази.


Саднице храста лужњака засађене су на подручју ШГ ‘‘Градишка“ у ШУ ‘‘Подградци“.
Пројекат је почео волонтерски на Катедри за шумарску генетику и оснивање шума кроз набавку сјемена из четири домаће популације (Приједор, Србац, Карановац и Подградци) и четири хрватске популације (Нова Градишка, Нашице, Копривница и Сисак). Сјеме из хрватских популација је прикупљено захваљујући одличној сарадњи са Хрватским шумарским институтом из Јастребарског.
У тестовима топола извршена су посљедња мјерења у првој фази те су одређени клонови показали обећавајуће резултате у производњи биомасе већ у првој години. Клонови брзорастућих топола представљају тренутно најбоље европске клонове који су добијени захваљујући доброј сарадњи са компаниом ''Biopoplar s.r.l.'' из Торина, која је водећа у области стварања клонова за производњу биомасе.
Треба напоменути да су ово први огледи ове врсте на подручју Републике Српске те да представљају један од пионирских корака ка тестирању топола и реинтродукцији лужњака на нашим подручјима, а у пројектовање и оснивање огледа, поред наставника и сарадника, укључени су и студенти Шумарског факултета Универзитета у Бањој Луци.
ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' а.д. Соколац је препознало важност наведених пројеката те финансирало материјалне трошкове. У оквиру ''Центар за сјеменско-расадничку производњу'' Добој произведен је садни материјал. Радници ШУ ''Подградци'' су  квалитетно припремили терен а садња је извршена у сарадњи са колегама са Шумарског факултета и студената. За реализацију наведених пројеката задужен је Сектор за производњу а тим Шумарског факултета чине др Милан Матаруга, редовни  професор, др Вања Даничић и др Бранислав Цвјетковић, виши асистенти.

 

Нови документи

23. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-3302/19 од 13.09.2019. ШГ 'Рибник' исправка 23.09.
23. Sep 19
Оглас лицитација шдс ШГ 'Рибник' 23.09.
20. Sep 19
08. Извјештај о закљученим уговорима о поступку набавке радова и услуга у ЈПШ „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац, за мјесец август 2019. године
19. Sep 19
Упутство за кориштење и евиденцију властите потрошње, малопродаје шдс, продаје шдс физичким лицима на камионском путу и огревног дрвета за раднике ЈП
19. Sep 19
Упутство за реализацију огревног, целулозног и рудног дрвета, трупаца четинара и ситног техничког дрвета у малопродаји
19. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 02-1601/19 од 19.09.2019. ШГ 'Лисина'
19. Sep 19
Позив за услуге у шумарству број: 01-2797/19 за 18.09.2019.год. ШГ 'Горица'
19. Sep 19
Одлука о избору најповољније понуде путем директног споразума за набавку канцеларијског материјала ЦГК
17. Sep 19
1172-1-3-66-3-801-19
17. Sep 19
02-1419-2-19